Tomterydding

21 56 98 39

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@oslotreservice.no
Eller email oss på post@oslotreservice.no

Tomterydding I Oslo

Trenger du hjelp til å rydde en tomt for trær og vegetasjon (eller avfall)? Ta kontakt med oss i dag – vi hjelper deg gjerne! 👍

Vi kan fjerne alt av vegetasjon, jord, avfall – uansett situasjon. Ingen jobb er for stor eller for liten.

Vi har lang erfaring med tomterydding og kan utføre oppdrag for både private kunder, entreprenører og kommuner.

Ikke bare det, men vi gjør jobben:

Trygt
Profesjonelt
Raskt
Og til den laveste prisen

Kontakt oss i dag så kommer vi på befaring og gjør en vurdering. Helt kostnadsfritt! 👍

21 56 98 39

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@oslotreservice.no
Eller email oss på post@oslotreservice.no
Billigst tomterydding i Oslo

Hvorfor Rydde En Tomt?

Her er de vanligste grunnene til å rydde en tomt:

Klarering for nybygg: For å sette opp en ny bygning eller ny konstruksjon på tomten, må ofte området klareres for trær og vegetasjon.

Landbruk: Før et skogsområde kan konverteres til landbruksformål, må trær og uønsket vegetasjon fjernes.

Overholdelse av Lovverk: Oppfylle lokale forskrifter eller reguleringer som krever rydding av overgrodde eller ubrukte tomter.

Miljøforvaltning: Fjerne invasive arter eller død vegetasjon for å beskytte og forvalte det lokale økosystemet.

Fjerne overvekst: En hage eller tomt kan bli så gjengrodd at den ikke lenger er anvendelig. For å igjen anvende hagen eller tomten, må denne overveksten klareres.

Forberedelse for Infrastruktur: Rydde land for å legge ned infrastruktur som veier, rørledninger eller kraftlinjer.

Billigst tomterydding i Oslo

Hvordan Kan Vi Hjelpe Deg?

For det første, hva med at vi kommer på en gratis og uforpliktende befaring for vurdere tomten du vil ha ryddet? Kontakt oss her, så avtaler vi en passende tid.

21 56 98 39

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@oslotreservice.no
Eller email oss på post@oslotreservice.no

Etter at vi har inspisert tomten og forstått omfanget av jobben, vil vi informere deg om hvor mye det vil koste å gjøre jobben, og hvor lang tid det vil ta å fullføre.

Vi vil deretter lage en skriftlig plan for nøyaktig hvordan vi vil rydde tomten.

I denne planen vil vi utrede hvilke deler av vegetasjonen vi mener trenger beskjæring og hva som bør fjernes. Vi vil vurdere alt fra planering av terrenget, håndtering av eventuelle dreneringsproblemer, solforhold, sikkerhet, trivsel og miljø. Vi vil selvfølgelig gjøre dette i samråd med deg og dine ønsker for bruk av tomten.

Vi følger reguleringslover, skaffer nødvendige tillatelser og sikrer overholdelse av miljøforskrifter.

Best kvalitet tomterydding i Oslo

Normalt kan vi starte jobben i løpet av noen dager etter at vi har en avtale, avhengig av hvor lang tid det tar å transportere maskineri og sette sammen det rette teamet.

I tillegg til klarering av trær og vegetasjon, samler, fjerner og deponerer vi alt avfall på en miljøvennlig måte. Dette gjelder alt organisk og ikke-organisk avfall.

Etter at arbeidet er utført, vil vi utføre en grundig inspeksjon for å kontrollere at alt er utarbeidet i henhold til avtalt plan. Når inspeksjonen er godkjendt, vil vi gi deg de dokumenter du trenger. Avhengig av type jobb og hva vi har avtalt, kan disse dokumentene være:

Ferdigattest: Et formelt sertifikat som bekrefter at tomteryddingen er fullført i henhold til avtalte spesifikasjoner.

Sluttrapport for inspeksjon: Detaljert dokumentasjon av den endelige inspeksjonen, som beskriver tilstanden til tomten, eventuelle gjenstående problemer og bekreftelse på at alle mål er oppnådd.

Før- og etterbilder: Fotografisk bevis på tomten før og etter ryddingen for å visuelt demonstrere arbeidet som er utført.

Rapport om miljøoverholdelse: Dokumentasjon som viser at tomteryddingen er utført i samsvar med miljøforskrifter, inkludert nødvendige tillatelser eller godkjenninger.

Rapport fra sluttsurvey: En endelig oppmåling av den ryddede tomten som viser de nye topografiske dataene og bekrefter at tomten er ryddet i henhold til planen.

Prosjektsammendragsrapport: En oversikt over prosjektet som oppsummerer omfang, tidslinje, utfordringer og implementerte løsninger.

Dokumentasjon for juridisk overholdelse: Kopier av alle tillatelser og juridiske dokumenter som ble innhentet for prosjektet, for å sikre at alle juridiske krav er oppfylt.

Kontaktinformasjon for oppfølging: Detaljer om hvordan du kan kontakte oss for eventuelle oppfølgingsspørsmål eller tilleggstjenester.

Levering av slike dokumentene bidrar til å sikre åpenhet, bygge tillit med kunden og demonstrere en forpliktelse til profesjonalitet og kvalitet.

Vårt mål er å gjøre arbeidet så sikkert, profesjonelt, raskt, og gunstig kostnadsmessig for deg som mulig. Vi vil at du skal bli veldig fornøyd med jobben, og vi vil også at du kontakter oss neste gang du trenger hjelp. 

Hvordan Rydder Vi Tomten Din

Før vi starter med rydding av tomten, vil vi allerede ha laget en plan for nøyaktig hva vi skal gjøre.

For eksempel kan vi ha blitt enige med deg om at noen trær skal beholdes som de er, at andre trær og busker skal beskjæres, og at annen vegetasjon skal fjernes helt.

Vi vil deretter gå til verks med å felle, trimme og pleie trær og busker.

Vi kan kutte trestokker opp i håndterlige stykker, vi kan kappe dem til fyringsved, vi kan flishugge dem, eller vi kan ta alt med oss. Dette avhenger av hva vi vil ha avtalt.

Rydde tomt i Oslo

Hvis vi har blitt enige om å også fjerne trestubber, vil vi frese dem opp.

Vi planerer terrenget og komprimerer jord hvis det har blitt avtalt, og håndterer eventuelle dreneringsproblemer hvis det er aktuelt.

Alt av treverk og annet generelt avfall vi samler og fjerner vil bli deponert på en mest mulig bærekraftig måte. 

Du som eier av tømmeret, kan velge å selge dette. Trevirke kan også selges til produsenter av biodrivstoff.

Når vi er ferdig med ryddingen av tomten din, vil den være klar for neste fase av utbygging eller for nye formål.

Hvor Mye Koster Tomterydding I Oslo?

Dette er faktorer som påvirker vår pris for tomterydding:

Mengden arbeid: Kostnaden vil hovedsakelig avhenge av arbeidsmengden. Hvis det for eksempel er flere trær som skal fjernes, vil dette påvirke kostnaden.

Terreng: Hvis vi arbeider i bratt terreng med mye hindringer som store stener og fjell, så vil dette medføre tyngre arbeid og en høyere pris, enn om vi arbeider i flatt terreng.

Deponering av avfall: Hvis det er betydelige mengder avfall som skal deponeres, vil dette normalt øke prisen.

Spesialbehandling av avfall: Hvis det finnes avfall på tomten som trenger spesiell behandling, vil dette også påvirke prisen.

Den beste tomteryddingen i Oslo

Imidlertid vil det under normale omstendigheter koste fra Kr. 300 til Kr. 500 per kvadratmeter å få ryddet en tomt.

Men hver jobb er unik. Av den grunn vil prisen bli gitt spesifikt for ditt oppdrag etter at vi har vurdert omfanget av jobben. Prisen kan bli høyere eller lavere enn estimert over, alt avhengig av de enkelte omstendighetene.

For at vi skal kunne gi deg en nøyaktig pris for jobben, så trenger vi å komme på befaring for å vurdere tomten du vil ha klarert.

Du kan finne mer info om våre priser for tomterydding i Oslo her.

Kontakt oss her, så kommer vi på befaring helt gratis. 👍

21 56 98 39

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@oslotreservice.no
Eller email oss på post@oslotreservice.no

Vi Setter Alltid Sikkerheten Først

Sikkerhet er vår hovedprioritet. Det innebærer at vi alltid vurderer omgivelsene og nærliggende bebyggelse nøye før vi går i gang med tomterydding.

Når vi rydder en tomt, benytter vi alltid sikre arbeidsmetoder. Vi bruker ofte tunge og lette maskiner, motorsag og manuell kraft til å gjøre jobben mest mulig effektiv og sikker.

Dette gjør det mulig for oss å rydde en tomt sikkert og forsvarlig, og derfor redusere enhver risiko og fare så mye som mulig.

Vi har ansvarsforsikring og personskadeforsikring for alle våre medarbeidere, og benytter alltid nødvendig sikkerhetsutstyr når vi er ute på oppdrag.

Vi har selv utviklet en godt gjennomarbeidet plan for å adressere potensielle faremomenter knyttet til vår egen drift. Dessuten benytter vi oss av sikker jobbanalyse for å kartlegge risiko og ivareta sikkerheten på alle oppdrag vi utfører.

Du finner mer informasjon om tomterydding i Oslo på vår Google side.