Pris Tomterydding

21 56 98 39

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost
Eller email oss på post@oslotreservice.no
Eller email oss på post@oslotreservice.no

Hvor Mye Koster Tomterydding I Oslo?

Det er diverse faktorer som vil påvirke prisen for tomterydding:

Mengden av arbeid: Kostnaden vil hovedsakelig avhenge av arbeidsmengden. Hvis det for eksempel er flere trær som skal fjernes, vil dette påvirke kostnaden.

Terreng: Hvis tomten er i bratt terreng med mange hindringer som store stein eller fjell, så vil detter normalt være mer krevende og kostnaden vil derfor også normal bli høyere.

Deponering av avfall: Hvis det er betydelige mengder avfall på tomten som må deponeres, vil dette vanligvis øke kostnaden.

Spesialbehandling av avfall: Hvis det er avfall på tomten som trenger spesiell behandling, vil dette også påvirke prisen.

Imidlertid vil det under normale omstendigheter koste fra Kr. 300 til 500 per kvadratmeter å rydde en tomt.

Pris tomterydding i Oslo

Når det er sagt, så vil kostnaden bli gitt spesifikt for ditt oppdrag etter at vi har vurdert omfanget av jobben. Kostnaden kan være mindre, eller den kan være mer, alt avhengig av de enkelte omstendighetene.

For at vi skal kunne gi deg en nøyaktig pris for jobben, så trenger vi å komme på befaring for å vurdere tomten du vil ha klarert.

Kontakt oss her, så kommer vi på befaring helt gratis. 👍

21 56 98 39

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost
Eller email oss på post@oslotreservice.no
Eller email oss på post@oslotreservice.no

Og skulle du være interessert i å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med tomterydding, hvordan vi gjør det, vårt fokus på sikkerhet (og mer), så finner du mer informasjon om tomterydding her.

Og du finner mer informasjon om priser for tomterydding i Oslo på vår Google side.