Pris Hekktrimming

21 56 98 39

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@oslotreservice.no
Eller email oss på post@oslotreservice.no

Hvor Mye Koster Hekktrimming I Oslo?

Prisen for å trimme en hekk i Oslo vil avhenge av disse faktorene:

Størrelse: Jo høyere og lengre hekken er, jo mer arbeid vil det være å trimme den.

Omfang: Hvorvidt du vil at vi skal trimme én side eller begge, og hvorvidt vi skal senke toppen av hekken, vil også ha innvirkning på prisen. 

Tilstand: Hvis hekkens helse er dårlig (for eksempel hvis den er angrepet av insekter eller sopp), kan det koste mer siden jobben vil kreve mer sikkerhet og forsiktighet.

Tilgang: Hvis vi har grei tilgang til hekken med maskiner og mannskap, vil kostnadene normalt holdes nede.

Type: En hekk bestående av av robuste, eviggrønne nåler er vanligvis enklere å trimme enn en med små, delikate blader. Enklere = lavere pris. 

Form: Hvis du ønsker en spesiell form, vil prisen bli høyere enn hvis du ønsker en enkel beskjæring. Dette skyldes at det tar mer tid og nøysommelighet å skape disse formene.

Avfall: Hvis du vil at vi skal fjerne og deponere avfall, vil dette også påvirke prisen.

Avhengig av disse faktorene, er dette prisene våre for trimming av hekker av forskjellige lengder:

Best pris for hekk trimming Oslo
Hekk Lengde Pris (Kr.)
5 meter 1500 – 3000
10 meter 2500 – 4500
15 meter 3500 – 5500
20 meter 4500 – 6500
25 meter 5500 – 7500
30 meter 6500 – 8500

Prisen vil vanligvis være som i tabellen over, men hver jobb er unik og kostnader kan av den grunn variere. Derfor er prisene over ment å være veiledende.

Hvordan kan vi gi deg et konkret pristilbud?

Du kan sende oss bilder eller en video av hekken og området rundt. Basert på dette kan vi i mange tilfeller gi deg et pristilbud.
Eller vi kan komme på en gratis befaring for å inspisere hekken.  

Etter vi har forstått jobben du vil ha utført, vil vi gi deg et skriftlig pristilbud. Dette vil spesifisere kostnaden for å utføre jobben, arbeidet som skal utføres, når det skal gjøres, og andre viktige detaljer.

Med andre ord: Dette pristilbudet vil spesifisere hva som skal bli utført når, hvordan og til hvilken pris. Basert på dette, kan du velge om du ønsker at vi skal gjøre arbeidet eller ikke. Hvis du ikke skulle ønske vår hjelp, så er det ingen forpliktelse til å godta tilbudet.

Kontakt oss her, så avtaler vi en passende tid for en befaring. Denne befaringen er uforpliktende og helt kostnadsfri. 👍

21 56 98 39

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Eller email oss på post@oslotreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@oslotreservice.no
Eller email oss på post@oslotreservice.no

I tillegg:

Hvis du ønsker at vi skal trimme flere hekker, så vil vi også gi deg en kvantums rabatt. 👍

Og skulle du være interessert i å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å trimme eller fjerne en hekk, hvordan vi gjør det, fremgangsmåtene vi anvender, vårt fokus på sikkerhet (og mer), så finner du mer informasjon på vår side om hekktrimming i Oslo.

Og du finner mer informasjon om priser for hekktrimming i Oslo på vår Google side.